Zeesnelweg voor Aruba, Curaçao en Bonaire stap dichterbij

1596

NEDERLAND — Nederland ondersteunt het initiatief van de ontwikkeling van een snelle dagelijkse bootverbinding tussen de drie benedenwindse eilanden Aruba, curaçao en Bonaire. Zo’n onderlinge verbinding over zee geeft een belangrijke impuls aan de economie van de eilanden en draagt bij aan de verbetering van het verkeer van personen en goederen tussen de eilanden. Dat zei minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in zijn openingsspeech van de Koninkrijksconferentie op Curaçao.

Een haalbaarheidsstudie in opdracht van Aruba, Curaçao en Bonaire is inmiddels gestart. Na afronding daarvan is er duidelijkheid over de benodigde randvoorwaarden als  havenfaciliteiten en  douane- en immigratieprocedures. Nu al is duidelijk dat uitwisseling van gegevens en goede samenwerking tussen de betrokken diensten van de drie landen Aruba, Curaçao en Nederland noodzakelijk is. Nederland wil dat mogelijk maken en een actieve en coördinerende rol spelen, door onder meer technische ondersteuning te bieden op het gebied van ICT en juridische vraagstukken.

De economische en maatschappelijke effecten voor Aruba, Curaçao en Bonaire kunnen enorm zijn als via de ontsluiting met een dagelijkse snelle ferryverbinding goedkoper transport van mensen en goederen mogelijk wordt. Nu is er geen goede bootverbinding en moet alles via de lucht. Met een ferryverbinding is de afzetmarkt voor het bedrijfsleven ineens veel groter en wordt het makkelijker en interessanter om op meerdere eilanden actief te worden. Ook ontstaan er meer mogelijkheden voor toerisme en andere vormen van dienstverlening. Maatschappelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd, zoals meer mogelijkheden voor scholing en werk. Ook het reizen voor de bevolking, met vaak familie op meerdere eilanden, wordt makkelijker en goedkoper.