Samenwerkingsovereenkomst tussen Colombia en het Koninkrijk der Nederlanden

1963

COLOMBIA / HOLLAND — Op 2 september j.l. hebben de Commandeur H. Lodder, in zijn rol als Directeur Kustwacht en Commandant Zeemacht in het Caribisch Gebied, en Admiraal E. Ramirez, Commandant van de Colombiaanse Marine in de Caraïben, een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De overeenkomst heeft de vorm van een Memorandum of Understanding (MOU)

De ondertekening vond plaats aan boord van Zr. Ms. Van Amstel te Cartagena in Colombia. Voor de Kustwacht in het Caribisch gebied is de ondertekening belangrijk voor o.a. Search and Rescue, drugsbestrijding, het houden van wederzijdse oefeningen en de deelname aan opleidingen.

Voor Defensie is de MoU van belang voor ondermeer de uitwisseling van inlichtingen op het gebied van drugsbestrijding, techniek en informatie over operaties en noodhulp.

De bedoeling van de MoU is om de grensoverschrijdende criminaliteit en de samenwerking tussen de partijen te optimaliseren.