Sint Maarten heeft per 1 juni een nieuw Wetboek van Strafrecht Doodstraf volledig afgeschaft !

1645

Philipsburg, Sint Maarten — Sint Maarten heeft per 1 juni 2015 een nieuw Wetboek van Strafrecht. Het “oude” Wetboek van Strafrecht dateerde grotendeels uit de 19de eeuw. In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is onder andere het aantal soorten straffen uitgebreid.

Bij misdrijven gepleegd door jeugdigen biedt het nieuwe Wetboek de mogelijkheid om jeugddetentie, een taakstraf of een geldboete op te leggen en in geval van overtreding een taakstraf of geldboete. Deze nieuwe strafvorm zal in het bijzonder bijdragen om een proces van vorming en begeleiding aan de jeugdige persoon aan te reiken.

Het nieuwe Wetboek van Strafrecht bied verder de mogelijkheid dat aan de veroordeelde een schadevergoeding kan worden opgelegd, welke aan het slachtoffer dient te worden uitgekeerd. Het Openbaar Ministerie is belast met de inning hiervan.

Hacking:
Voor computerdelicten waaronder “hacking”, waarbinnen men zich toegang verschaft tot geautomatiseerd werk of delen daarvan om zo onbevoegd toegang te krijgen tot informatie van derden, voorziet het nieuwe Wetboek van Strafrecht in mogelijkheid van boeteoplegging en gevangenisstraffen om dit tegen te gaan.

Pornografie:
Pornografie en kinderpornografie is drastisch toegenomen. De bescherming van minderjarigen en jeugdigen tegen ontuchtige handelingen van personen die door middel van foto’s of verfilming van seksuele gedragingen van deze minderjarigen vervaardigen is versterkt.
Voor verschillende vormen van mishandeling, relationeel (huiselijk) geweld etcetera kan de rechter nu een gebiedsverbod opleggen. Bij bepaalde delicten (bv. drugsdelicten) kan thans een reisverbod worden opgelegd.

Mensenhandel:
Voor misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (met name mensenhandel) is nu ook de mogelijkheid geschapen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht om door middel van het opleggen van zware straffen correctief en preventief op te treden.
Het nieuwe Wetboek van Strafrecht voorziet thans in de mogelijkheid om op effectieve wijze op te treden in gevallen waarbij verdachten drugsverslaafd zijn en overlast bezorgen.
Wat eveneens aandacht verdient is dat thans iemand die tot levenslange straf is veroordeeld, wanneer hij tenminste 25 jaren in de gevangenis heeft doorgebracht (voorwaardelijk) in vrijheid kan worden gesteld, indien hij of de gemeenschap naar het oordeel van het Hof niet gebaat is bij het verder uitzitten van zijn straf.

Doodstraf:
Enkele nieuwe bepalingen in het Wetboek van Strafrecht verdienen bijzondere aandacht. Zo is de doodstraf volledig afgeschaft en is nu de invoering van de taakstraf en het nieuwe boetesysteem een feit.

Jeudigen:
Het nieuwe Wetboek van Strafrecht kent een apart regime ten aanzien van personen die de leeftijd van 16 jaar, doch die van 18 jaar nog niet hebben bereikt ten tijde van het begaan van een strafbaar feit. Voor degene (jeugdige persoon) die op het moment dat hij een misdrijf heeft begaan de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt kan tenminste één dag en ten hoogste 12 maanden van de straf worden opgelegd. Doch voor 16- en 17 jarigen is het maximum 2 jaren jeugddetentie en bij strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van maximaal 24 jaar of levenslange gevangenisstraf is gesteld, kan aan de jeugdige persoon ten hoogste 4 jaar jeugddetentie worden opgelegd.

Aan jeugdige personen kan geen levenslange gevangenisstraf worden opgelegd; de rechter kan wanneer een jeugdige persoon een strafbaar feit heeft begaan afzien van het opleggen van bijkomende straffen. De plaatsing in een inrichting voor jeugdigen behoort thans ook tot het sanctiearsenaal. De rechter kan indien hij daartoe gronden vindt in de ernst van het begane feit of in de persoonlijkheid van de jeugdige persoon, alsook in de omstandigheid waaronder hij het feit heeft begaan hiermee rekening houden bij het opleggen van de straf.