PG’s uit Koninkrijk bijeen in Sint Maarten

1756

Versterking rechtshandhaving en aanpak ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda

PHILIPSBURG, Sint Maarten — De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, dhr. Guus Schram, was donderdag 4 juni 2015 gastheer van het Koninkrijks PG-overleg, dat plaatsvond in Sint Maarten. Tweemaal per jaar vindt het Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg) plaats, waarin de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES overleg pleegt met de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureursgeneraal.

Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (dit jaar op 8 juni in Sint Maarten), komen in het KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking.

Het KPGoverleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen het Koninkrijk. Deze editie is in het bijzonder gesproken over de versterking van de rechtshandhaving ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Caribisch gebied.

De PG’s van de verschillende landen hebben onder meer gesproken over de wijze waarop die versterking van de rechtshandhaving kan worden ingevuld en hoe de aanpak van ondermijnende criminaliteit moet worden geconcentreerd.

Rondom het KPG-overleg zijn werkbezoeken afgelegd aan de Landsrecherche en de Kustwacht. Bij het bezoek aan de Landsrecherche waren ook de diensthoofden van de Landrecherches van Curaçao en Aruba aanwezig en is onder andere gesproken over het afgelopen eerste jaar van het verbeterprogramma.

De Kustwacht heeft een presentatie gegeven over de eigen organisatie en de manier van werken, waarna een boottocht over de lagoon en langs de kustlijn volgde.

PG'sSXM 02 040615-001