Sint Maarten en Nederland hebben een akkoord bereikt over de integriteitproblematiek op

1854

Sint Maarten: het eiland krijgt een onafhankelijke integriteitkamer. Ministers Dennis Richardson (Sint Maarten, Justitie) en Ronald Plasterk (Nederland, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben zaterdag 23 mei het protocol getekend waarin de afspraken vastgelegd zijn.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de bijstand voor en versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten, om de bestrijding van onder meer geweld, overvallen en mensenhandel te versterken. Richardson en Plasterk zeggen beiden zeer tevreden te zijn dat de landen gezamenlijk tot dit belangrijke akkoord zijn gekomen.

Met de instelling van de Integriteitkamer wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de vorig jaar gehouden integriteitonderzoeken. Deze kamer krijgt zelfstandige bevoegdheden voor het geven van advies en het doen van aanbevelingen. Ook mag de kamer onderzoek instellen en aangifte doen. De Integriteitkamer wordt verankerd in een Landsverordening, en doet zowel verslag aan de regering en Staten van Sint Maarten als aan de Rijksministerraad.

De versterking van de rechtsbijstand vindt plaats bij zowel het politiekorps Sint Maarten, de Landsrecherche, het Recherchesamenwerkingsteam als bij het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee. De versterking is in het bijzonder gericht op bestrijding van high impact crimes, grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit, mensenhandel en smokkel.

source http://www.rijksoverheid.nl/