Update: over herstructurering Ennia  

839

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — Na een traject van intensief overleg over een oplossing voor de  problemen bij Ennia Caribe Leven N.V. (ECL) heeft de regering van Curaçao afgelopen week te  kennen gegeven af te zien van het oorspronkelijk beoogde scenario van een doorstart. De  regering van Curaçao heeft zich thans uitgesproken voor een gefaseerde, gecontroleerde  afwikkeling van ECL.  

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zal de komende weken samen met de  regeringen van de landen Curaçao en Sint Maarten het scenario van een gefaseerde,  gecontroleerde afwikkeling van ECL verder bespreken en nader uitwerken. Met een gefaseerde,  gecontroleerde afwikkeling van ECL zal vanzelfsprekend ook moeten worden bezien hoe het  best om te gaan met gezonde onderdelen van de Ennia-groep waaronder Ennia Caribe Schade  N.V., Ennia Caribe Zorg N.V., Ennia Caribe Leven Aruba N.V. en Ennia Caribe Schade Aruba N.V.  Daarnaast zal speciale aandacht uitgaan naar het deel van de polissen van ECL dat is opgebouwd  o.b.v. premiebetalingen die na het uitspreken van de noodregeling zijn gedaan. 

Gedurende de periode van uitwerking wordt de noodregeling gecontinueerd waarbij de CBCS  waakt voor de belangen van de gezamenlijke crediteuren van Ennia, waaronder de polishouders.