PUBLIC NOTICE from Liquidator and Assignees Estate of Alfred Richardson and Imelda Richardson Ownership Land Over the BanK/ Vineyards Lands

3390

 

PUBLIC NOTICE !!!

PUBLISHED in The Daily Herald Newspaper on October 07, 2021


DISCLOSURE : Liquidator and Assignees Estate of Alfred Richardson and Imelda Richardson Ownership Land Over the BanK/ Vineyards Lands Philipsburg St. Maarten.

By court order of the Court of First Instance, seat Curaçao dated November 5, 2020 Order CUR 202000329, at the request of heirs Richardson Vernom, the independent Mediator Mylène Imelda Tadea Richardson, with office at Kaya Ganimedes 9 Kralendijk Bonaire, e-mail address mylenri@hotmail.com appoints as liquidator, in the estate of Mr. Alfred Richardson, Losser landowner, born in St Maarten on November 15, 1887 and died on November 25, 1943 in Curaçao his wife Imelda Richardson Vernom, born in Sint Maarten on July 8, 1889 and died on 7 October 1960 on Curaçao.

The Richardson Heirs by judgment SXM 201700071 Henson vs Land 16-11-2018 were judged as the legal assignees (Private – Property law) and they legally claim their inheritance for 20 years. That was about the privately owned estate of their late grandfather Alfred Richardson in Philipsburg St Maarten known as Vineyard /Over The Bank Original deeds C11 49/50 – C12 34 –C13 23 described in district Upper Princes Quarter SuckerGarden. plantation and Hill Lands till by Guana Bay remaining portion of lands Lower Part Princes Quarter South by the public road the West–Philipsburg Backstreet Pondside Vineyard Hillside NO of the PondSalt on the West by Rolandus Canal South the adjacent lot of land at the Eastern Side with the dwellinghouse there on, registered with the Registry of the Common Court of Justice of Curaçao

Anyone who has anything to claim from the above-mentioned deceased Richardson Vernom, or to them and or to their legal heirs, is now called upon to notify the aforementioned Liquidator in writing. Claims must be submitted no later than 10 days after publication of this advertisement. The existence and scope of the claim must be substantiated by legal evidence.

Note: Heirs Richardson Vernom are not liable for the Unjust Enrichment by Ministers and Parliamentarians, Government Wrongful Acts, and Politician’s and Officials’ default caused to third parties before and or after 10-10-10 to date with or through our inheritance. Victims of government St Maarten can report to the Public Prosecution Service St Maarten email:vineyard@omcarib.org.

Liquidator :Mylene Imelda Richardson aka Lady Ene Richardson


#######

OPENBAARMAKING : Vereffenaar en Rechtverkrijgenden Nalatenschap van Alfred Richardson en Imelda Richardson eigendomsgrond Over the BanK/ Vineyards Lands Philipsburg St. Maarten.

Bij Rechterlijke beschikking van het Gerecht Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao d.d. 5 november 2020 Beschikking CUR 202000329 is op verzoek van erfgenamen Richardson Vernom, de onafhankelijk Mediator Mylène Imelda Tadea Richardson, kantoorhoudende te Kaya Ganimedes 9 Kralendijk Bonaire, e-mailadres mylenri@hotmail.com benoemt tot Vereffenaar, in de nalatenschap van de heer Alfred Richardson, Losser grondbezit ,geboren te St Maarten op 15 november 1887 en overleden op 25 november 1943 op Curaçao zijn echtgenote Imelda Richardson Vernom, geboren te Sint Maarten op 8 juli 1889 en overleden op 7 oktober 1960 op Curaçao.

De Erfgenamen Richardson bij uitspraak SXM 201700071 Henson vs Land 16-11-2018 werden beoordeeld als de wettelijke rechtverkrijgenden ( Privaat – Vermogensrecht) en maken ze wettelijk aanspraak op hun erfenis voor 20 jaar. Dat ging over het gedeelte prive eigendom nalatenschap van hun wijlen grootvader Alfred Richardson in Philipsburg St Maarten bekend als Vineyard /Over The Bank Origineel aktes C11 49/50 – C12 34 –C13 23 beschreven in district Upper Princes Quarter SuckerGarden. plantage en Hill Lands till by Guana Bay remaining portion of lands Lower Part Princes Quarter South by the public road the West–Philipsburg Backstreet Pondside Vineyard Hillside N.O of the PondSalt on the West by Rolandus Canal South the adjoining lot of land at the Eastern Side with the dwellinghouse there on, geregisteerd bij Griffie van Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao

Een ieder die iets te vorderen heeft van de boven genoemde overledenen Richardson Vernom , of aan hen en of hun wettelijke erfgenamen iets schuldig is, wordt nu opgeroepen dit wettelijk shriftelijk te melden aan voornoemde Vereffenaar. De vorderingen moeten uiterlijk 10 dagen na publicatie van deze advertentie zijn ingediend. Het bestaan en de omvang van de vordering moet met wettelijk bewijsmateriaal onderbouwd worden. Aanmerking: Erfgenamen Richardson Vernom zijn niet aansprakelijk voor de Ongerechtvaardige Verrijking door ministers en parlementariers , Overheids Onrechtmatig daden en wanprestatie politicus en ambtenaren veroorzaakt aan derden voor en of na 10 -10-10 tot heden met of via ons erfenis. Gedupeerden door Overheid St Maarten kunnen zich melden bij de Openbare Ministerie St Maarten email:vineyard@omcarib.org.

Vereffenaar : Mylene Imelda Richardson alias Lady Ene Richardson