House searches and arrests Casa Blanca

1271

PHILIPSBURG, Sint Maarten — On Monday November the 16th 2015 during early morning the investigation team of the Unit Human Trafficking/Human Smuggling of KPSM performed house searches in the brothel Casa Blanca in Oyster Pond and in several houses.

The house searches were led by the judge of instruction and the public prosecutor. Four suspects were arrested.

The Unit Human Trafficking/Human Smuggling is a cooperation between KPSM, the Dutch Royal Military Police (KMAR) and the Immigration and Border Control (IGD).

The Unit was assisted by detectives of the RST, customs and VKS. The searches and arrests are the result of a long term investigation called Papagaai, during which the Prosecutor’s office also intensively cooperated with the Prosecutor’s office of the Dominican Republic.

Two prosecutors and a detective from the Dominican Republic were also present at the searches. The Chief Prosecutor of Sint Maarten has requested the Minister of Justice to suspend the brothel license of Casa Blanca, while awaiting the further criminal investigation and the criminal verdict.


 

DUTCH

 Huiszoekingen en aanhoudingen Casa Blanca

PHILIPSBURG, Sint Maarten —  Op maandag 16 november 2015 in de vroege ochtend heeft er door het onderzoeksteam van de Unit Mensenhandel/Mensensmokkel van KPSM een doorzoeking plaatsgevonden in het bordeel Casa Blanca in Oyster Pond en in diverse woningen. Deze doorzoekingen werd uitgevoerd onder leiding van de rechtercommissaris en de officier van justitie. Vier verdachten zijn aangehouden.

De Unit Mensenhandel is een samenwerkingsverband tussen KPSM, de Koninklijke Marechaussee en de Immigratie en Grensbewaking Dienst (IGD). De Unit werd geassisteerd door rechercheurs van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de douane en de VKS.

De doorzoekingen en aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig opsporingsonderzoek met de naam Papagaai. Gedurende dit onderzoek heeft er tevens intensieve samenwerking plaatsgevonden tussen het Openbaar Ministerie van Sint Maarten en het Openbaar Ministerie van de Dominicaanse Republiek.

Bij de doorzoekingen waren ook twee officieren van justitie en een rechercheur van de Dominicaanse Republiek aanwezig. De Hoofdofficier van justitie van Sint Maarten heeft de Minister van Justitie inmiddels verzocht om de bordeelvergunning van Casa Blanca per direct te schorsen, in afwachting van het verdere strafrechtelijke onderzoek en het vonnis.