Het Openbaar Ministerie heeft besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg in het onderzoek “Piranha”.

1668

PHILIPSBURG, Sint Maarten — Op 28 mei 2015 sprak het Gerecht de verdachten Gibbs en (ex-minister) Shigemoto vrij voor (onder meer) oplichting, valsheid in geschrifte en (voor verdachte Shigemoto) ambtsmisdrijven. Het verwijt van het Openbaar Ministerie kwam er in de kern op neer dat verdachte Shigemoto een aantal (ambts)handelingen had verricht in zijn opeenvolgende functies als Directeur middelen, Secretaris-generaal en Minister van Financiën waardoor verdachte Gibbs facturen uitbetaald kreeg, waarop hij in de visie van het Openbaar Ministerie geen recht had.

Beide verdachten hebben gedurende de twee dagen durende zitting op 6 en 7 mei jl. alternatieve verklaringen gegeven voor deze handelingen en aangegeven waarom er volgens hen wel een recht tot betaling zou zijn. Het Gerecht heeft uiteindelijk geoordeeld dat er twijfel bestaat aan de visie van het Openbaar Ministerie en beide verdachten vrijgesproken. Gelet op hetgeen in het strafdossier aan bewijs voor handen is, ziet het Openbaar Ministerie onvoldoende aanknopingspunten om deze twijfel in hoger beroep weg te nemen.

Het ontbreken van adequate comptabiliteitswetgeving biedt bovendien weinig houvast voor een eventuele veroordeling in hoger beroep.

NB: comptabiliteitswetgeving regelt onder meer aan welke (boekhoudkundige) regels de overheid zich moet houden bij het betaalbaar stellen van facturen. Op 10 oktober 2010 zijn deze regels voor het land Sint Maarten komen te vervallen, terwijl er geen nieuwe regels voor in de plaats zijn gekomen