Corruptie bij de Nederlandse overheid veel groter dan wordt gedacht.

8821
 
Nederland treedt in tegenstelling tot de Duitsers en Engelsen amper op tegen corruptie. En dat terwijl er naar schatting voor 4 miljard euro aan corrupte betalingen in ons land worden verricht, stelt Michel van Hulten, docent aan de Saxion Academie op z24.nl.
 
Het ene schandaal over bestuurders of andere overheidsdienaren is nog niet uit de media verdwenen of het volgende dient zich al aan. Nederlanders worden zich langzaam bewust van het feit dat corruptie ook bij de Nederlandse overheid bestaat, terwijl we vroeger dachten dat dit vooral in het buitenland speelde. Niets blijkt minder waar.
 
Er is veel te weinig aandacht voor corruptie bij het Nederlandse Openbaar Ministerie. Het komt hier zelden tot veroordelingen bij corruptie, waardoor we geen goed beeld hebben over de omvang van corruptie in Nederland.
 
Volgens Michel van Hulten, oud-staatssecretaris in het kabinet Den Uyl en momenteel docent aan de Saxion Academie, kunnen we op basis van cijfers afkomstig uit Groot-Brittannië, waar corruptie wel op grote schaal wordt aangepakt, wel degelijk een schatting maken. Volgens Van Hulten zou het neerkomen op 4 miljard euro aan corrupte betalingen. “Ook betalen we naar schatting 25 procent teveel voor onze wegen en bruggen”, aldus Van Hulten.
 
Dit zijn gigantische bedragen die uit overheidsgelden worden betaald en uiteindelijk door de belastingbetaler moeten worden opgehoest. Dr. Michel van Hulten heeft aan de TU te Delft een lezing gegeven over de mate van corruptie in Nederland. Voor wie zijn veilige en zekere beeld van een corruptie-vrij Nederland durft los te laten is deze lezing een echte aanrader! Kijk hiervoor op : Corruptie: handel in macht en invloed.