Verslag overheids nv’s digitaal op Facebook en website OM

2855
Curacao courthouse

Het Hof heeft vandaag, woensdag 20 juli 2016, bepaalt dat het verslag van het onderzoek

naar het beleid en de gang van zaken bij overheids nv’s Curoil NV, Aqualectra NV en
Refineria di Kòrsou NV met ingang van heden ter inzage voor een ieder ligt ter Griffie van
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Willemstad.

Het rapport was tot heden slechts verstrekt aan de procespartijen en belanghebbenden, te
weten Aqualectra, Curoil, Curgas, Refineria di Kòrsou, het Openbaar Ministerie (OM
Curaçao), de Fundashon Akshon Sivíl (FAS) en de heren Van der Dijs, Treurniet en Schotte.
Bij beslissing van het Hof is het met ingang van heden openbaar.

In samenspraak met het Hof is besloten dat de digitale versie te lezen en te downloaden is via
de Facebook-pagina Openbaar Ministerie Curaçao/Public Prosecutor’s Office Curaçao en de
website www.openbaarministerie.org Klik hier voor het rapport:

CLICK HERE>>Verslag overheids nv’s digitaal